Tallers
i Psicologia

 

 

Vivim en un món que s'ha tornat molt complex. La societat de què formem part, demana respostes ràpides i eficients. Sovint això és font d'estrès per a les organitzacions i les persones que les integren.

A través dels temps, el desenvolupament humà ha tingut lloc dins de grups i cada pas que donem a la vida és adscrit a un d'aquests grups, el grup familiar, el grup d'amics, el grup laboral, el grup d'ideologia, el grup d'oci...

Activar la potenciació dels recursos personals ens ajuda a millorar la confiança i la comunicació amb nosaltres mateixos i amb els altres, aconseguint així una major eficàcia en l'àmbit social, laboral i personal.

Proposem debatre temes actuals i importants per tots, grups de treball i atenció individual i personalitzada.

"L'èxit en la vida és el camí d'aprendre a creure en un mateix per després poder veure el de positiu que hi ha en els altres".

Xavier Canadell,
Psicòleg Psicoanalótic i Grupanalista

Psicogrup.cat